Document

公告详情

News Detail

关于五一劳动节收发货安排的通知

尊敬的客户,
      您好!
      在五一国际劳动节假期(5月1日-5月5日)到来之际,三态速递祝您与家人节日快乐!我司收发货安排如下:
      一、客户服务部:
      2024/5/1至2024/5/5 全体放假。(5.3/5.4 部分值班)
      二、财务部:
      2024/5/1 至2024/5/5 全体放假,线上充值正常运行,不安排人员进行线下手动充值。
      三、惠州包裹处理中心:
      2024/5/1  全体放假。
      2024/5/2 正常收货并处理。
      2024/5/3 正常收货并处理。
      2024/5/4 正常收货,不处理货物。
      2024/5/5 不收货,正常处理货物。
      四、广州分公司/义乌分公司:
      2024/5/1  不取件。
      2024/5/2 正常收货。
      2024/5/3 正常收货。
      2024/5/4 正常收货。
      2024/5/5 全体放假。
      五、杭州分公司:
      2024/5/1  不取件。
      2024/5/2 正常收货。
      2024/5/3 正常收货。
      2024/5/4 正常收货。
      2024/5/5 正常收货。
      感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!                                                                                   
                                                                                       深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                        2024年4月11日