Document

公告详情

News Detail

关于前海三态免费上门揽收标准调整的通知


尊敬的客户,
      您好!
      为合理调配取件资源,提升揽收效率,自2023年9月1日起,司机取件客户(深圳、杭州、义乌、广州)单次取件重量小于5KG需收取15元/次取件费,详情请联系客户经理,请知悉。
      感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                               深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                               2023年8月25日