Document

公告详情

News Detail

关于三态特快专线(普货)(STQKPH)/ 三态特快专线(带电)(STQKTH)/三态超快(特惠) (STEXTH) 需单独装袋交货的通知

尊敬的客户,
      您好!

      为了便于操作中心可以优先处理特快渠道的货物,特此提醒广大客户三态特快专线(普货)(STQKPH)/ 三态特快专线(带电)(STQKTH)/三态超快(特惠) (STEXTH) 的货物需要单独装袋交货至我司,多谢配合。
      感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                   深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                   2022年7月11日