Document

公告详情

News Detail

关于三态大货渠道时效延误的通知

尊敬的客户,
      您好!
      因受疫情加旺季出货影响,导致舱位极为紧张,排舱情况比较严重,时效预计会有7-10个工作日延误,排舱预计持续到12月底。请及时做好出货安排及延长交货时间。
      涉及渠道: 三态免泡大货专线 (STEXPMPD)、 三态大包(普货)(STDBPH)、欧洲普货大货专线(EUEXP8)、 美国免泡大货专线(USEXPMP)、美国大货专线(USEXPFG) 、三态免抛普货专线(大货)(EUEXP4)
      感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                    深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                     2021年12月8日