Document

公告详情

News Detail

关于部分渠道暂停的通知

尊敬的客户,
      您好!
      由于近期运力不足,三态免泡专线(大货)(STEXPMPD)/三态免抛普货专线(大货)(EUEXP4)欧盟国家暂停下单(英国除外),生效日期 2021-11-25。
      如有需要可切换至三态大包普货 (EUEXP7),请知悉。
      感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                                       深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                                       2021年11月24日