NEWS

公司新闻

关于日本专线(JPEXP)退件重发改派费用变更的通知

 • 尊敬的客户,
        您好!
        接承运商通知,日本专线(JPEXP)退件重发改派费用变更为150RMB/票,请知悉。
        生效日期:2020年6月8日
        感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                    深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                     2020年6月8日