NEWS

公司新闻

关于西班牙专线(ESEXP)暂停下单的通知

 • 尊敬的客户,

        您好!
        由于西班牙专线暂时无法获取跟踪号,需要暂停下单,由于承运商今天是假期,预计明天恢复。 恢复时间另行通知。

        感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                                                             深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                                                              2019年5月15日

分享到: