NEWS

公司新闻

关于日本专线(JPEXP)增值服务调整的通知

 • 尊敬的客户,
        您好!
        接承运商通知,日本专线(JPEXP)增值服务调整如下:

        1)派送:免费3次派送
        2)销毁:RMB100/票(包括退回仓库的退回费和销毁费)
        3)退回中国:无退回中国服务
        4)重派/改派:RMB150/票(包括退回仓库的退回费和二次派送费)
        生效日期:2020年6月12日
        感谢您一直以来对前海三态的支持与厚爱!
                                                                           深圳前海三态现代物流有限公司
                                                                            2020年6月12日